logo    POT  Piece Of Terrain  Piece of terrain on your table 

»
Charakteristiky frakcí

Zákadní popis a zhodnocení armád , tak jak je vidí čeští hráči. Převzato z diskuze na serveru Hofyland.cz

WZR_frakce.pdf