logo    POT  Piece Of Terrain  Piece of terrain on your table 

»

Pomůcka pro označení Front facingu na podstavcích modelů.

Vnitřní kružnice má poloměry podstavců, vnější je s poloměrem o 1mm větším (kvůli nepřesnostem podstavců)

Front_facing.pdf